KidneyPH Facebook Page

Isang Filipino ang nagkakasakit sa bato kada oras ayon sa National Kidney Transplant Institute o NKTI. Base sa huling datos noong 2010, Mayroon ng higit 5,000 katao ang sumasailalim sa dialysis at ngayong taong 2021 ito ay inaasahan magdoble o higit pa ngayong taon.

Kung ikaw ay nakakaranas ng  mga sumusunod na karamdaman dapat magpakunsulta agad sa Doktor na eksperto sa bato o kidney.

  1. Pagkahingal or Mabilis Mapagod – Eto ang pangkaraniwang senyales na may problema na ang bato o kidney. Karaniwang mabilis mapagod at hingalin kahit sa simpleng pag tayo lamang.
  2. Pangangati ng katawan – Dahil sa dumi sa dugo na hindi na nalilinis ng ating mga bato o kidney. Ang pangangati ay madalas naguumpisa sa paa at binti.
  3. Walang panlasa – Ang mga taong may sakit sa bato ay nakakaranas ng pagkawala ng panlasa o minsan ay nagkakaron din ng lasang kalawang sa ating mga dila.
  4. Pagsusuka – Ang mga taong may sakit sa bato ay madalas magsuka pagkatapos kumain. Eto ang nagiging dahilan sa mabilis na pagpayat ng mga taong may sakit sa bato o kidney.
  5. Maputla  ang balat – Ang mga taong may sakit sa bato ay maputla ang balat sa kadahilanang hindi na gumagana ng maayos ang bato o kidney para gumawa ng dugo na nagiging sanhi ng pagkakaron ng anemia.

Ang mga senyales na nabanggit ay ilan lamang sa madalas na nararamdaman ng isang tao may sakit sa bato, Kung ikaw ay nakakaramdam o nakakaranas ng mga nabanggit na senyales dapat agad magpakunsulta sa Doktor.

Support us by liking our facebook page: https://www.facebook.com/kidneyPH.org

By kidneyph

Ang KIDNEYPH.org ay isang website para sa mga taong may sakit sa bato or chronic kidney disease.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *