KidneyPH Facebook Page

Medical assistance from BAHAY partylist

Kung nahihirapan kang tugunan o bayaran ang pagpapagamot sa inyong karamdaman, Maari kang magapply ng medical assistance or guarantee letter mula sa BAHAY Partylist.

Mga kailangang dokumento

Partnered Hospital

Kapag kumpleto na ang mga requirements maari ng isubmit online via email address ng BAHAY Partylist

BAHAY Partylist

bahaymedicalassistancefeb2021@gmail.com

Represented in the House of Representatives by Rep. Naealla Bainto Aguinaldo, BAHAY advocates for a better quality of life for Filipinos through social empowerment, socialized housing, and well-integrated livelihood programs.

Processing time

Ang processo ng aplikasyon para sa medical assitance sa BAHAY Partylist ay mula 1 buwan hanggang 3 buwan.

DEADLINE OF SUBMISSION FEB 28,2021

By kidneyph

Ang KIDNEYPH.org ay isang website para sa mga taong may sakit sa bato or chronic kidney disease.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *