KidneyPH Facebook Page

Kung ikaw ang may sakit sa bato maaring naranasan mo na ang mangati ang iyong buong katawan. Eto ay sa kadahilanang hindi na gumagana ng maayos ang ating bato para linisin ang ating dugo. Ang dumi sa ating dugo ang madalas na dahilan kung bakit kumakati ang ating balat.

Mga iba pang dahilan ng pangangati ng katawan ng isang taong may sakit sa bato.

 • Allergies
 • Dry skin
 • Eczema
 • Hot weather
 • Certain toiletries or cleaning products
 • Not enough dialysis
 • Diabetes
 • Having overactive parathyroid glands (Hyperparathyroidism)
 • High magnesium or aluminum levels in the blood
 • Uremia – high levels of urea in the blood
 • Higher levels of Phosphate
 • Anemia – shortage of red blood cells
 • Iron deficiency – low iron levels in the blood
 • Certain medicines such as morphine-based pain killers
 • Being on a restricted fluid intake

Ano ang dapat gawin upang mabawasan ang pangangati sa katawan

 • Pagsusuot ng maluwag at malambot na damit.
 • Iwasan ang maiinit na lugar
 • Iwasan ang paglalagay ng pabango
 • Pagamit ng walang amoy/flavor na moisturizer gaya ng menthol or aloe vera para kumapal ang proteksyon ng balat at iwasan ang pagsugat nito.

Kung sobra na ang pangangati at nakakapekto na sa normal na gawain. Mas mabuting magpakunsulta sa inyong doktor para mabigyan kayu ng tamang gamot na angkop sa inyong nararamdaman.

Support us by liking our facebook page: https://www.facebook.com/kidneyPH.org

By kidneyph

Ang KIDNEYPH.org ay isang website para sa mga taong may sakit sa bato or chronic kidney disease.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *