KidneyPH Facebook Page

Ang asin ang pangunahing sangkap sa ating mga lutuin at kinakain. Ito rin ang ating pinagkukuhanan ng sodium mula sa ating mga pagkain. Malaki ang epekto ng sodium sa pagkakaroon ng mataas na blood pressure o alta presyon.

Ang isang tao ay kumunsumo ng 9grams or higit pang dami ng asin araw araw, Ngunit ang dapat na dami ng asin araw araw ay hindi dapat hihigit sa 2grams o isang kutsaritang asin.

Support us by liking our facebook page: https://www.facebook.com/kidneyPH.org

By kidneyph

Ang KIDNEYPH.org ay isang website para sa mga taong may sakit sa bato or chronic kidney disease.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *